Zimowe utrzymanie dróg 2018/2019

Wydział Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Gostyninie poniżej wskazuje osoby kierujące działaniami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg (zima 2018/2019) na drogach prowadzących przez teren powiatu gostynińskiego

Drogi wojewódzkie na terenie powiatu gostynińskiego

Zarządca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie
ul. Krośniewicka 5

Obwód Drogowy w Gostyninie, koordynator Krzysztof Zając tel. 608 334 367

  • droga nr 265 Granica województwa kujawsko-pomorskiego – Gostynin,

  • droga nr 573 Nowy Duninów – Gostynin – granica województwa,

  • droga nr 574 Dobrzyków – Gąbin – Szczawin Borowy – Kolonia,

  • droga nr 577 Łąck – Gąbin – Sanniki – Ruszki,

  • droga nr 581 Gostynin-granica województwa,

Obwód Drogowy w Sannikach, koordynator Jadwiga Feliniak tel. 608 334 805

  • droga nr 577 Łąck – Gąbin – Sanniki – Ruszki,

  • droga nr 583 granica województwa – Sanniki,

  • droga nr 584 Sanniki – granica województwa,