Utrzymanie dróg powiatowych

Utrzymaniem dróg powiatowych zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie.
Paweł Warabieda – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie.

09-500 Gostynin, ul. Płocka 76
telefon (24) 235 – 21 – 36,
e-mail: biuro@zdpgostynin.eu