Sprawy dotyczące szkolenia kierowców

Starosta prowadzi ewidencję instruktorów nauki jazdy.

Przejdź do karty usługi

Starosta prowadzi ewidencję instruktorów nauki jazdy.

Przejdź do karty usługi

Wpisu do ewidencji instruktorów dokonuje Starosta po zdaniu egzaminu. Na egzamin zgłosić się należy za pośrednictwem Starosty

Przejdź do karty usługi