Sprawy dotyczące transportu drogowego
 

 

Wykonywanie działalności transportowej w Polsce wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego od 15 sierpnia 2013 roku zastępuje dotychczas obowiązujące licencje. 

Przejdź do karty usługi

W przypadku konieczności posiadania większej liczby wypisów należy złożyć stosowny wniosek. 

Przejdź do karty usługi

Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej wydawane jest w związku z udzieloną przez Starostę Gostynińskiego licencją/zezwoleniem. Zaświadczenie jest niezbędne do przedłożenia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego – Biuro ds. Transportu Międzynarodowego w Warszawie. 

Przejdź do karty usługi

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 

Przejdź do karty usługi

Prowadzenie transportu jako pomocniczej działalności wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób lub rzeczy. 

Przejdź do karty usługi

Prowadzenie transportu jako pomocniczej działalności wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób lub rzeczy. 

Przejdź do karty usługi